Bộ Xây dựng: Triệt tiêu tận gốc việc thổi giá BĐS
 
 
 

Lệch pha cung, cầu và đua thổi giá địa ốc là tình trạng phổ biến trên thị trường BĐS, các cơ quan quản lý cho rằng, đã đến lúc cần triệt tiêu tận gốc những hiện tượng này.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng trong tờ trình Thủ tướng đề nghị phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bất động sản, sau giai đoạn phát triển nóng 2006-2010, địa ốc đang rơi vào tình trạng trầm lắng, doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng tồn kho lớn. Tình trạng đầu cơ, mua bán bất động sản của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng cao đồng thời cơ chế xin - cho dự án còn phổ biến.

Bộ Xây dựng đưa ra hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường địa ốc

Giá nhà ở vẫn đứng ở mức cao, nhất là tại các đô thị lớn. Cơ cấu bất động sản mất cân đối, thiếu hàng hóa có quy mô vừa và nhỏ cũng như phù hợp với đa số nhu cầu của người dân. Thị trường đất đai sơ cấp hiện vẫn do các nhà đầu tư chi phối. Nguồn vốn đầu tư bất động sản chủ yếu từ ngân hàng và huy động của người dân. Thị trường thiếu các định chế phi ngân hàng hỗ trợ như quỹ tín thác, quỹ đầu tư bất động sản, vì vậy thiếu nguồn vốn trung và dài hạn.

Để thị trường phát triển vững chắc, Bộ Xây dựng đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm tái cơ cấu bất động sản, khắc phục tình trạng lệch pha cung, cầu. Các dự án kinh doanh bất động sản đang triển khai, chậm triển khai cần được Chính phủ rà soát để phân loại đồng thời tạo môi trường đầu tư bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Bộ cho rằng, Nhà nước cần điều tiết giá bất động sản cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, thông qua việc định giá đất, chính sách thuế, phí, lệ phí. Chính sách tín dụng nên được điều chỉnh linh hoạt để tạo điều kiện về vốn cho các chủ thể tham gia thị trường bất động sản.

Để tháo gỡ khó khăn cho địa ốc, ngành xây dựng đề xuất hình thành các định chế tài chính phi ngân hàng như: Quỹ Đầu tư, Tín thác bất động sản (REIT), Tiết kiệm và cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở. Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý để các ngân hàng thương mại có thể huy động được các nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất ổn định.

Một trong những việc làm cần thiết là phải hoàn thiện quy trình về tín dụng bất động sản, có nhiều sản phẩm đa dạng, phù hợp với đặc điểm từng loại hình bất động sản. Ngân hàng cần xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ, quy định tỷ lệ an toàn giữa dư nợ bất động sản với tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng... để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng, tránh hiện tượng “bong bóng" thổi giá.

 
 
 

Các tin khác

Khách hàng tiêu biểu