Cửa sổ mở trượt
 
 
 

Đặc điểm:

- Có tính cách âm, cách nhiệt, độ kín khít cao.

- Sử dụng cho những nhà có không gian mở cửa bị hạn chế.

- Cửa sổ có thể mở lùa nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn.

- Tránh được nguy cơ gió đập.

- Diện tích mở cửa bằng diện tịch cánh tương ứng, an toàn nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng khí.

Hình ảnh cửa sổ mở trượt 3 cánh:

 

Hình ảnh cửa sổ mở trượt 4 cánh:

 
 
 

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu